Skip to Main Content

Advanced Optimization Techniques: E Journal

Its present the basic mathematical tools to optimization Technique: Linear and integer programming

e journnal

E journal